Andmekaitse

Kui külastate ettevõtte UAB „Gopestetika“  veebilehte, rakendame alljärgnevat privaatsus- ja küpsistepoliitikat (edaspidi – poliitika). Kui te sirvite muude ettevõttete veebilehti, millele sisenesite UAB „Gopestetika“ -veebilehe kaudu, siis seda poliitikat ei kohandata.

Meie veebilehe külastajate andmete töötlemisel järgime Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seaduse, Leedu Vabariigi elektroonilise side seaduse, Euroopa Liidu andmekaitse määruste, muude sellega seotud õigusaktide nõudeid ja pädevate asutuste juhiseid.

Kogutavad andmed

Kasutame küpsiseid, et koguda külastajate andmeid meie veebilehe sirvimise kohta. Küpsiste tüübid ja nende otstarve on loetletud allolevas tabelis.

Kaitseme vastutustundlikult UAB „Gopestetika“ -veebilehe külastajate kohta kogutud andmeid kaotuse, volitamata kasutamise ja muutmise eest. Ettevõtte UAB „Gopestetika“  töötajad kohustuvad kirjalikult mitte avaldama ega levitama ettevõtte klientide, sealhulgas ka UAB „Gopestetika“ -veebilehe külastajate kohta töökohal saadud teavet kolmandatele isikutele. 

Küpsiste kasutamine

Kui külastate UAB „Gopestetika“ -veebilehte, taotleme, et esitatud teave ja veebilehe funktsioonid oleksid kohandatud ainult teile. Selleks vajatakse küpsiseid (cookies). Need on väikesed teabekogumid, mis salvestatakse teie veebibrauserisse. Küpsised aitavad meil tuvastada teid kui UAB „Gopestetika“ -veebilehe külastajat, salvestada teie sirvimisajalugu ja selle alusel kohandada teile pakutavat sisu. Küpsised aitavad tagada ka veebilehe tõrgeteta toimimist, võimaldavad jälgida UAB „Gopestetika“ -veebilehe külastuste kestust ja sagedust ning koguda statistilist teavet veebilehe külastajate arvu kohta. Saadud andmeid analüüsides saame veebilehte täiustada ja seda teie jaoks mugavamaks muuta. UAB „Gopestetika“ -veebilehte külastades saate osutada, kas nõustute küpsiste kasutamisega. Kui te ei nõustu küpsiste salvestamisega oma arvutis või muus seadmes, saate oma nõusoleku nende kasutamiseks igal ajal tühistada, muutes seadeid ja kustutades salvestatud küpsised. 

Andmed kasutatud küpsiste kohta

Nimetus

Kirjeldus

Loomise aeg / Aegumiskuupäev

CMSSESSIDX

Standardne küpsis, mida kasutatakse kasutajaseansi toetamiseks

Lehele sisenemisel / 

Kuni veebilehekülje sulgemiseni

cookiesAgree

Küpsist kasutatakse tuvastamaks, kas nõustusite meie veebilehel küpsiste kasutamisega

Nõusoleku andmisel / Kuni kustutamiseni

cookiesLevelX

Küpsis, mis eristab, milliseid küpsiseid lubate meie veebilehel kasutada

Nõusoleku andmisel / Kuni kustutamiseni

_ga

Google Analytics kasutab seda küpsist kasutaja külastuse eesmärgi kindlaks tegemiseks ja veebilehe haldajatele veebilehe toimivuse kohta aruannete esitamiseks, võimaldamaks neil veebilehe külastajakogemust parandada

Nõusoleku andmisel / 

2 aastat

_gat

Google Analytics kasutab seda küpsist veebilehe külastatavuse kohta statistilise teabe kogumiseks

Lehe esmakordsel külastamisel / 

Kuni seansi lõpuni

_gid

Google Analytics kasutab seda küpsist isiku äratundmiseks

Esmakordsel lehele sisenemisel / 

2 päeva

Küpsiste kohta lisateabe saamiseks, näiteks nende haldamise või kustutamise kohta, külastage veebilehte http://www.allaboutcookies.org.

Kui soovite teada, kuidas loobuda veebilehe jälgimisest Google Analyticsi küpsistega, külastage veebilehte http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Küpsiste liigid

Küpsiseid liigitatakse seansi- ja püsi- ning esimese või kolmanda osapoole küpsisteks. Selgitame, mida need terminid tähendavad, et mõistaksite paremini, milliseid küpsiseid me kasutame ja miks neid kasutatakse.

Seansiküpsised

Seansiküpsised võimaldavad meil tuvastada teid veebilehe ühe külastuse kestel, et lehelt lehele liikudes meelde jätta kõik muudatused või valikud lehel. Need küpsised võimaldavad kiiresti ja lihtsalt navigeerida veebilehe arvukate lehtede vahel, et ei tuleks iga kord uue koha külastamisel teavet uuesti töödelda. Seansiküpsised on ajutised ja need kustutatakse kohe, kui sulgete brauseri või logite veebilehelt välja.

Püsiküpsised

Püsiküpsisteks nimetatakse küpsiseid, mis sirvimisseansi lõppedes jäävad kindlaksmääratud ajaks teie arvutisse, tänu sellele saab seadistada asjakohaseid kasutajate valikuid või toiminguid, kui nad veebilehte uuesti külastavad.

Esimese osapoole küpsised

Neid küpsiseid vajatakse UAB „Gopestetika“ -veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks.

Kolmandate osapoolte küpsised

Need on küpsised, mida meie veebilehe kaudu kasutavad muud ettevõtted. Meie UAB „Gopestetika“ -veebilehel kasutatakse veebilehe külastatavuse analüüsimiseks Google Analyticsi küpsiseid. Google Analytics kogub anonüümselt teavet, tehes kindlaks külastajate arvu, asukoha, kus meie veebilehte kasutati ja milliseid veebilehe jaotisi külastajad sirvisid. Need küpsised on loodud Google Analyticsi veebianalüüsi teenuse osutamiseks. Täpsem teave Google Analyticsi kohta – http://www.google.com/analytics.

Mis tahes küpsiste kaudu kogutud teavet hoitakse kuni küpsiste aegumiseni ja seda kasutatakse üksnes käesolevas poliitikas määratletud eesmärkidel.

Meie veebilehel on ka linke teiste isikute, ettevõtete või organisatsioonide veebilehtedele. Rõhutame, et UAB „Gopestetika“  ei vastuta selliste veebilehtede sisu ega nende kohaldatava privaatsuspoliitika põhimõtete eest. Ning kui UAB „Gopestetika“ -veebilehel olevat linki klõpsates satute teistele veebilehtedele, tuleks teil kindlasti nende privaatsuspoliitikaga tutvuda.

Teie õigused

Teil on õigus tutvuda oma andmetega, mida me küpsiste abil kogume ja seejärel töötleme. Samuti on teil õigus nõuda mittetäielike ja ebatäpsete andmete parandamist.

Kui teil on küsimusi või soovite oma õigusi rakendada, võtke meiega ühendust e-posti kaudu eshop@gopestetika.lt või muul sellel veebilehel osutatud viisil.